”Synnerligen dietiska röda och hvita viner ...”

Min farfarsfar, Hjalmar Londen (1850-1937), försökte vara en driftig affärsman. Med lite varierande resultat, har det sagts. Visst var han driftig, men dessutom lär han ha varit grälsjuk, envis på gott och ont, och som extra bonus en helt manisk svekoman ... så det var inte alltid så lätt, inte.
    Han var vidare auktoriserad representant för fyrbåkskonstruktionsfirman Henry Lepante (från Paris) i Finland, Ryssland och Sverige. Byggde många fyrar i våra hav, bland dem Valsörarna fyr i Kvarken och Svalferort på Ösel.
    Vidare organiserade han Finlands deltagande i världsutställningen i Paris 1889, den första där Finland uppträdde som nation i egen paviljong. I släktutredningen står det så här om det projektet:
    ”Då inga statliga subventioner erhölls fick generalkommissarien (Hjalmar) persolingen stå för omkring hälften av totalkostnaderna. Det tog honom mer än två decennier att avbörda sig den skuldbörda han måste ikläda sig för att få företaget i hamn.”
    Mycket mera bland annat om Hjalmar och världsutställningarna står att läsa i Kerstin Smeds avhandling: ”Helsingfors-Paris, Finland på världsutställningarna 1851-1900" utgiven 1996 av Svenska Litteratursällskapet.
   Hjalmar arbetade dessutom i början av 1900-talet med att utnyttja elektricitet ur Vuoksens forsar, sen kom revolutionen och det mesta gick åt pipan eftersom många av forsarna blev på ryska sidan... Allra mest skoj så här för eftervärlden är ändå hans prospekt om sina importerade franska viner (nedan). Visst vattnas det i munnen!