foto: Helen Korpak

Ladda ner CV på svenska som pdf

MERITFÖRTECKNING


Namn: Magnus Londen
Sysslar med: Författare, journalist & företagare.
Modersmål: svenska. Född 1968, Helsingfors.
Familjeförhållande: gift, tre barn.
 

Meritförteckning 2022

Arbetsverksamhet

• Driver projekten/företagen Come to Finland, Come to Sweden och Come to Norden. (Finland sedan 2008).
• Programledare för fredagsprogrammet Eftersnack (Yle Vega) 2005– (pågående)
• Värd för ”Jpodden”, Finlands journalistförbunds månatliga podd, 2021.
• Värd för Torgpodden, Kommunförbundets podd hösten 2022.
• Finlandsredaktör för tyska tidskriften NORR om friluftsliv i Norden 2005-15.
• Kolumnist i Hbl (1992-2012) och Helsingin Sanomat (2009-13), kolumnist i Samarbete 2011-17.
• Ansvarig redaktör för den kulturbilaga (Rötter Röster Rum) som utkom med Hufvudstadsbladet med anledning av kulturstadsåret i Helsingfors år 2000.
• Korrespondent i S:t Petersburg hösten 1999 för nystartade Nevapress.
• Huvudredaktör för Hufvudstadsbladets månadsbilaga MIX 1993-96.
• Chefredaktör/redaktionssekreterare för Studentbladet 1991.
• Föreläsare i reportageskrivande vid Svenska social- och kommunalhögskolan från och med 1997, liksom gästföreläsare vid Åbo Akademi och Yle Akademia (2019) i berättande journalistik.

Övrigt

• Arrangör för affischutställningen ”Come to Norden” som öppnade på Nordiska museet i Stockholm i mars 2022.
• Arrangör för utställningen ”Come to Finland" på Finlands Nationalmuseum våren 2017, liksom på Etelä-Karjalan Museo, Arktikum i Rovaniemi, Kemin taidemuseo, Tobaksmagasinet i Jakobstad, Kiel Stadtmuseum (Tyskland) och Museum für Druckkunst Leipzig, fr.o.m. 2016.
• Publicerade ”Vita & Röda redaktören” (två separata konton på finska och svenska) som ett historiskt twitterprojekt med nyhetsflöde, ibland minut för minut eller timme för timme, ”live” från inbördeskriget. Publicerades 2012 och pånytt 2018 (100-årsjubileum).

Böcker:

”Come to Norden. Affischerna som tjusade turisterna”. 2022. Skriven tillsammans med Sophie Holm.
• ”No Change! Konsult Lefa kommer igen” (roman) S & S, 2021.
• ”Come to Finland – Paradise Calling. Travels & stories.” (in English och på japanska), 2017.
• ”Över daggstänkta berg. Finlandssvensk scouting 1910-2010” (Söderströms, 2010).
• ”Med draget svärd ... och 77 andra kolumner”. Sektorn Press 2009.
• ”Come to Finland. Affischer & Resor 1851-1965” (även på finska, engelska, franska och tyska. 2007-08, Edita och Sektorn Press).
• ”S:t Petersburg–Metropolen runt hörnet”. Reportagebok. 2003 på Söderströms förlag (Finland) och Fischer & c:o (Sverige). Med Anders Mård och Milena Parland. Även i finsk översättning.
• ”Charter! Ett reportage om resan till solen”, 1999, Söderströms. Foto: Nico Backström. Reportagebok. Även i finsk översättning.
• ”Till Världens ände. Resor i Sibirien”, 1997, på Söderströms. Reseskildring. Även i finsk översättning.

Utbildning

• Student 1987 från Norsen i Helsingfors.
• Pol.kand. 1997 (Från Social- och kommunalhögskolan, journalistik som huvudämne.)

Priser och utmärkelser

• Finska statens informationspris, Delegationen för informationsspridning år 2012: för mångsidig och innovativ journalistik.

• Vald till ”Årets frilansjournalist” år 2005 av Finlands journalistförbund

• Nominerad för Fakta Finlandia för Petersburgboken. Dessutom utsedd till årets resebok.

• Pris för ”Talekonst och språkfärdighet”, Svenska Litteratursällskapet, 2014

• Nylands svenska kulturpris för år 2010

• Hugo Bergroths språkpris maj 2010

• Petersburgboken belönad av SLS 2004.

• Bo Carleskogs litterära pris (SLS) för Charter! (2000).

Kontaktuppgifter

Följ mig på twitter: @manulonden
e-post: manu (at) magnuslonden.net
magnuslonden.net
nochange.fi
cometofinland.fi
cometosweden.se
cometonorden.com