Från AC/DC till vapenexport till semester


Här finner du artiklar av olika slag: intervjuer, recensioner, rocktexter, större temaartiklar etc. Mest stolt är jag över att kunna erbjuda några texter från gamla goda MIX (Hbl:s månadsbilaga som skurkarna på Hbl lade ner efter tre års kämpande, år 1996). Texterna är rena nostalgitrippen, alltså.

Tiden på MIX var minst sagt intensiv, utan överdrift kan man säga att vi bodde på MIX redaktion dygnet runt och det mesta i livet kretsade kring mix, mix, mix. Så i och för sig var det ju bra för oss att tidningen lades ner. Det var Marit af Björkesten och jag som ansvarade för bilagan, men vi lyckades nog engagera många andra i projektet, bland annat de numera guru-guru-grafikerna Olof Schybergson och Riki Lassenius. Sällan har ett jobb föranlett så mycket skratt och svett. Några grejer vi gjorde blev suveräna, andra känns väldigt pinsamma när jag studerar dem nu. Men så ska det väl vara.

Under rubriken "Tema-artiklar" finns bland annat den slutrapport om kulturstadsprojektet RRR som jag skrev vintern 2001. Där finns också mitt bidrag till boken om författare och deras husdjur.